“ชะลอม” สัญลักษณ์ของการประชุม APEC Thailand 2022

ชะลอม ตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี 2565 ของไทยปีน … อ่านเพิ่มเติม “ชะลอม” สัญลักษณ์ของการประชุม APEC Thailand 2022

จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( Sufficiency Economy Philosophy … อ่านเพิ่มเติม จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ฝนหลวง หยาดน้ำพระทัยจากฟ้าสู่ผืนดิน

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2515 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มห … อ่านเพิ่มเติม ฝนหลวง หยาดน้ำพระทัยจากฟ้าสู่ผืนดิน

สถิติการบรรจุงานตามประเภทมาตรฐานอาชีพฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2565

รู้ไหม เดิมที การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) เป็น … อ่านเพิ่มเติม สถิติการบรรจุงานตามประเภทมาตรฐานอาชีพฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2565

ต่างด้าว ❛อย่าหาทำ❜ ถ้าพลาดทำอาชีพต้องห้ามเหล่านี้

รู้ไหม ใช่ว่าทุกคนจะได้ทำงานในฝัน จาก พระราชกำหนดการบริ … อ่านเพิ่มเติม ต่างด้าว ❛อย่าหาทำ❜ ถ้าพลาดทำอาชีพต้องห้ามเหล่านี้

สถิติข้อมูลภาวะการทำงานของประชากรประจำเดือนกรกฎาคม 2565

ในเดือนกรกฏาคม 2565 จากข้อมูลประชากร 58.64 ล้านคนที่มีอ … อ่านเพิ่มเติม สถิติข้อมูลภาวะการทำงานของประชากรประจำเดือนกรกฎาคม 2565

สถิติผู้ประกันตนกองทุนประกันสังคมประจำเดือนกรกฎาคม 2565

สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนต่างมาตรากั … อ่านเพิ่มเติม สถิติผู้ประกันตนกองทุนประกันสังคมประจำเดือนกรกฎาคม 2565

สถิติข้อมูลผู้สูงอายุที่มาใช้บริการจัดหางานกับกรมการจัดหางาน เดือนมกราคม – สิงหาคม 2565

ไม่ใช่แค่นักศึกษาจบใหม่ หรือมนุษย์เงินเดือน ที่มาใช้บริ … อ่านเพิ่มเติม สถิติข้อมูลผู้สูงอายุที่มาใช้บริการจัดหางานกับกรมการจัดหางาน เดือนมกราคม – สิงหาคม 2565

5 ลำดับความต้องการแรงงานและการบรรจุงานประจำเดือนกรกฎาคม 2565

บางคนอาจปลูกผักเพราะรักแม่ เรา ๆ หลายคนก็ทำงานเพราะรักแ … อ่านเพิ่มเติม 5 ลำดับความต้องการแรงงานและการบรรจุงานประจำเดือนกรกฎาคม 2565

สถิติผู้ประกันตน ม. 33 และ ม. 39 กรณีคลอดบุตรและสงเคราะห์บุตร

พ่อแม่มือใหม่ ควรรู้ไว้ สิทธิประกันสังคมของผู้ประกันตนต … อ่านเพิ่มเติม สถิติผู้ประกันตน ม. 33 และ ม. 39 กรณีคลอดบุตรและสงเคราะห์บุตร